Представителство

Централен офис
България
1408 София , ул. Нишава №155
тел/ факс 958 58 40


Представителство  - Пловдив

Лъч Терма" ООД

гр. Пловдив - 4000
ул. "Никола Делев" No 9 6

телефон: 032 / 960 150


Представителство  - Шумен
"Светлина Шумен "ООД

гр. Шумен - 9700
бул. Симеон Велики 74 А

тел: 054 / 800 043