За фирма Вим Комерс
Фирма  “ВИМ КОМЕРС” ЕООД  е  създадена през 2007г. Тя е последовател на  фирма ВИМ – 57.

Фирма ВИМ 57, град София е създадена през 1991 година. Основната и дейност е производството на фасунги за луминесцентни осветителни тела. Като една от младите фирми в бранша, тя успява да се реализира на вътрешния пазар. Благодарение на своя млад и перспективен конструкторски отдел, ВИМ продължава проектирането на нови изделия, с които смята, че ще продължи да задоволява изискванията на клиентите. Ръководството на фирмата е привърженик на постоянното внедряване на нови и съвременни производствени мощности.

Фирмата внедрява оборудване на базата на CNC управление. Машините, с които работи са на немската фирма ARBURG. По този начин се реализира желанието за многократно увеличение на производството, а високото качество на продуктите, ги прави напълно конкурентни на европейските.

На съвременното оборудване във фирма ВИМ работят високо квалифицирани специалисти. Техният брой е около 12, а специализацията им непрекъснато се поддържа чрез периодично обучение. Във фирмата е въведена система по управление на качеството ISO 9001:2000, а всички продукти са изпитани в лаборатория.

Компонентите  са оформени  за монтиране на осветителни тела.
Производителите на осветителни тела се отговорни за правилното техническо инсталиране на нашите фасунги.
Максималната температура, приемана в която и да е част от компонента, не трябва да надвишава стойностите дадени в стандарта.

Максималната работна температура за фасунги и стартери без дадена стойност за тях  е 80° С .
В което и да е осветително тяло, топлината генерирана от лампата допринася за работната температура на фасунгите.

Максималната работна температура зависи от топлината на лампата и от ефективното й разпръскване от осветителното тяло. Изборът на най-подходяща фасунга , трябва да се остави на производителя, тъй като от това зависи употребата , типа на конструкцията , работните условия и електрическите характеристики на осветителното тяло , а също и околната  среда в която то е инсталирано.

Производителят на осветителни тела трябва да даде уверение , че максималната температура не надвишава нормалните работни условия за инсталация.

Производителят на осветителни тела , трябва да се консултира с производителят на фасунги , с цел да определи правилно температурните характеристики на фасунгите G 13.

В някои случаи , фасунги G13 могат да са неподходящи за включване в осветителни тела, където топлината от баласта е главен спомагателен фактор за работната температура  на фасунгата.

Луминисцентните лампи са с ниско налягане и живак на разтоварване на пара , в които вътрешната повърхност на стъклената тръба е покрита с фосфори , които образуват  видимата светлина , когато се стимулират от ултравиолетовата светлина  на разтоварването. Тези лампи работят на волтаж , който е по-нисък от главното запалване , за което се използва баластовата част , която действа като текущ ограничител.

В нормална  работна ситуация на лампата , температурата на външната стъклена повърхност в близки граници достига 60°  - 70° С в средата и 70° – 80° С близо до краищата на лампата. Когато лампата се износи , температурата в краищата й може да достигне високи стойности . Когато лампата започне да примигва (трепери) , трябва да се смени незабавно, за да се избегне опасно прегряване.

Материалите , дизайнът и нашите програми за развитие  могат да станат предмет на промени , без това да се отбележи.

Моля  да ни информирате  в случай на съмнение  за правилното  инсталиране на  фасунгите ни.